162 datasets gevonden voor: ‘burgerlijke stand’
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Water- Sprengen en beken stand van zaken, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Stand van zaken Sprengen en beken. In 2005 zijn HEN-beken opgenomen in het herstelprogramma.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Grondwater- Gemiddelde standen TNO-meetreeksen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de karakteristieke grondwaterstanden op basis van meetreeksen 1990-1998 (zoals gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand) weer.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten (inventarisatie), Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Dit bestand bevat een inventarisatie van stads- en dorpsgezichten met hun kenmerken. Deze inventarisatie bevat ook de objecten uit het Monumenten Selectie Project (MSP).
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland met hun kenmerken.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Wegen- Wildspiegels langs provinciale wegen, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de locatie van de wildspiegels op wegnummer en kilometrering weer, in afstand en de stand (hoek) van de spiegels.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Omgevingsverordening- Beschermingszones natte landnatuur, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Grenzen- Gemeentelijke Samenwerkingsverbanden, Provincie Gelderland

Bestand met de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Wegen- Wegtypen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-08-2019

Omgevingsvisie- Beschermingszone natte landnatuur, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De provincie beschermt de natte landnatuur door hydrologische beschermingszones aan te wijzen. Binnen deze gebieden streeft de provincie naar het op orde brengen en houden van de waterhuishoudkundige omstandigheden om…