4 datasets gevonden voor: ‘bufferzones’
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone, provincie Gelderland

Het Rijk wijst de Gelderse delen van de Romeinse Limes aan (artikel 7.3 Bkl). Via de Provinciale Verordening worden de bufferzones hier direct omheen aangewezen op basis van het UNESCO…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Omgevingsverordening- Ammoniakbuffergebied, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit gebied omvat een zone van 250 meter rondom zeer gevoelige natuur in het Gelders natuurnetwerk waar de emissie van ammoniak niet mag toenemen bij uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij. Dit…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023- Zoekgebied water

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-04-2022

Natuurbeheerplan 2022- Zoekgebied water, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt…