3 datasets gevonden voor: ‘bodemtypen’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Abiotische Hoofdstructuur, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de hoofdindeling van de bodemkundige landschapsvormen weer. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Boomse Klei, ligging van de bovenkant

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de verbreiding en diepte van de bovenkant van de Boomse klei in meters. Boomse klei is een geologische formatie. Het is een laag die in verschillende diktes onder…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Bodem- Zandbanen en Zanddieptekaart 2010

Thema('s): natuur en landschap
Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal,…