4 datasets gevonden voor: ‘binnenscheepvaart’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Toedeling vaarwegbeheer

Thema('s): energie en milieu
Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de regionale wateren die aangewezen zijn voor beroepsscheepvaart voldoen aan de eisen voor een goede bevaarbaarheid. Het gaat hierbij om de bevoegd…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsvisie- Beroepsscheepvaart Gelderse wateren

Thema('s): water
Dit bestand bevat de Gelderse rivieren die onder het beheer van de Provincie Gelderland vallen en waar beroepsvaart plaatsvindt. De provincie en haar partners streven samen naar het instandhouden van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 05-10-2022

Omgevingsverordening- Binnenvaart verbod op ontgassen vlakken

Thema('s): energie en milieu
Dit vlakkenbestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeen houdende koolwaterstoffen op een vaarweg,…