256 datasets gevonden voor: ‘bevolking ede lunteren otterlo bennekom harskamp gelders veenendaal wekerom’
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Omgevingsvisie- Stedelijke agglomeraties, Provincie Gelderland

Dit bestand bevat drie stedelijke agglomeraties, waarvan er twee de provinciegrens overschrijden: WERV (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal), Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en Stadsregio Armhem Nijmegen (SAN). Het provinciale beleid is…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Milieu- Bodem Asbestkansen in de bodem, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin feitelijke informatie, met name gegevens over de occupatiegeschiedenis en type bebouwing, is vertaald naar de kans op het voorkomen van asbest in de bodem. Het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie,…
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 09-04-2019

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): wegen
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Milieu- Geurcontouren bedrijven, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Bodem- Veenweidegebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de zettingsgevoelige veengronden in Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit de poriën geperst.…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Bodem- Zettingsgevoeligheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Bodem- Lithologische kaart, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand met de globale opbouw van de bovenste 10 meter van de bodem in zeventien profieltypen (lithologische eenheden). Voorbeeld profieltype: M = zand en grind. Lithologie betekent letterlijk "gesteente"…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Bodem- Boomse Klei, ligging van de bovenkant, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de verbreiding en diepte van de bovenkant van de Boomse klei in meters. Boomse klei is een geologische formatie. Het is een laag die in verschillende diktes onder…