42 datasets gevonden voor: ‘beken’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluidsbelasting- Berekende waarden in stilte(beleids)gebieden, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Berekende waarden in stilte(beleids)gebieden 2005. Actualisatie van de 0-meting berekende geluidsbelasting van het jaar 1999. Gerelateerd aan de eindevaluatie van het project "Veluwe Donker en Stil" (2010).
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): wegen
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Natuurbeheerplan 2020- Beheergebied Ambitie

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn gebaseerd…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 10-02-2020

Natuurbeheerplan 2020- Beheergebied

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2020 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen,…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Wegen- Wegtypen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Geluid- Actieplan geluid prov. wegen - Woningen 2012, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai is een geluidbelasingskaart gemaakt voor alle provinciale wegen. Daarnaast is ook een berekening uitgevoerd indien op alle wegen geluidsreducerend asfalt is aangelegd aan…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 19-02-2020

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen, Provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (vlakken), provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.