2 datasets gevonden voor: ‘Reserve’
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsvisie- Windenergie locaties, Provincie Gelderland

Dit zijn locaties waar de provincie een ruimtelijke reservering maakt voor windenergie. Deze locaties kunnen worden beschouwd als aangewezen gronden waarvoor draagvlak is bij de betrokken gemeenteraden (uitgezonderd Zevenaar). Dit…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsverordening- Glastuinbouw, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
De glastuinbouw is een innovatieve sector, die regionaal gezien van groot sociaal-economisch belang is. Maar kassen kunnen de omgeving ook verstoren. Daarom kiest de provincie voor concentratie van de glastuinbouw…