48 datasets gevonden voor: ‘P_R’
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Wegen- Parallelwegen langs provinciale wegen, Provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand bevat de parallelwegen langs provinciale wegen en wordt gebruikt voor beheer en verkeersveiligheid.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Parels, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met archeologisch parels opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Fauna- Wildroosters en poorten in wildrasters, Veluwe, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van passages (wildroosters, poorten e.d.) in de wildrasters die toegang geven tot achterliggend leefgebied van het groot wild (edelhert, ree, wildzwijn).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Reconstructie- Ecologische poorten, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Deze dataset geeft een overzicht van de ligging van de zoekgebieden Ecologische poorten van de Veluwe. De randen van de Veluwe zijn door overgangen tussen hoog-laag, droog-nat en voedselarm-voedselrijk ecologische…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 18-04-2019

Verkeer- Verkeersongevallen letseldichtheid, provincie Gelderland

Dit bestand bevat per traject een aantal indicatoren die te maken hebben met ongevallen. Indicatoren zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal ongevallen over de afgelopen 3 jaar, 2014 t/m 2016.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 09-04-2019

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-04-2019

Grondwater- Onttrekkingen in 2008, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Grondwateronttrekkingen 2008 Register grondwater. Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. De volgende werkzaamheden zijn daarbij overgegaan naar de waterschappen: - industriele onttrekkingen kleiner dan 150.000 m³…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Cultuurhistorie- en erfgoedprogramma 2012 - 2016 gesubsidieerde projecten Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
De dataset "Gelderland cultuurprovincie" geeft een overzicht van gesubsidieerde projecten in het kader van het programma Cultuur en erfgoed 2012-2016. De projecten betreffen de volgende thema’s: culturele infrastructuur, kunst, erfgoed…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Fauna- Weidevogelwaardering en Grutto-dichtheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit is een verouderd bestand waarvan geen nieuwere gegevens (bij ons) voorhanden zijn. Waarde-aanduiding in 7 klassen van de weidevogelgemeenschap. De dichtheid (broedparen per 100ha) van de Grutto is apart…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 22-03-2019

Gemeente, provincie en rijksgrenzen, provincie Gelderland

Gemeentegrenzen van Gelderland, met de gemeentelijke herindeling in Gelderland per 1-1-2019. Klassificatie mogelijk op grens_type (gemeente, provincie en rijk)