3 datasets gevonden voor: ‘Onderwijs’
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 05-04-2022

Statistisch Zakboek Onderwijs

Thema('s): cultuur en erfgoed
Statistische gegevens op het gebied van onderwijs.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Wegen- Hoofdfietsnetwerk Gelderland, provincie Gelderland

Bestand met fietsverbindingen vanuit functionele overwegingen: wonen, werken, onderwijs, boodschappen en sociaal-cultureel. Te onderscheiden functies zijn, Snelle fietsroute, School- en doorfietsroute, Doorfietsroute, Schoolroute en Overig, aangevuld met zoeklijnen.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 01-04-2022

Hydrologie- Isohypsen 1e watervoerend pakket 1990 - 1996, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de isohypsen 1e watervoerend pakket (gemiddeld) . De gegevens zijn afgeleid uit de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)…