180 datasets gevonden voor: ‘Gelderland’
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Bodem- Steenzout, verbreiding dikker dan 200 m, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de aanwezigheid in de bodem aan van steenzout dikker dan 200 meter, de zogenaamde zoutkussens. In Nederland komt steenzout voor in Noord- en Oost-Nederland. Zout als geologische…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Glastuinbouw tijdelijk verbod Uitbreiding bestaande, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft aan waar uitbreiding van glastuinbouwbedrijven buiten de glastuinbouwontwikkelingsgebieden tijdelijk verboden is. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Historische geografie Gelderland (vlak), provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Het bestand bevat historisch-landschappelijke kenmerken van zo’n 5800 vlakken waaraan een waardering is toegekend. Hiervoor is Histland 11, Histland 50 en Histland 500 gebruikt. Histland bevat gegevens over de ontginning…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 05-07-2021

Bodem- Steenkool, kansrijkgebied op aanwezigheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand met de gebieden in Gelderland waar steenkoolgas (methaangas) in de bodem aanwezig is. De meest recente informatie over het voorkomen van steenkoolgas in Gelderland is te vinden op de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (vlakken), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Functies afhankelijk van een goed waterbeheer. Dit vlakkenbestand bevat de natte landnatuur, de beschermingszones natte landnatuur en water als verbinder. In de omgevingsvisie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Milieu- Meetlocaties Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de meetlocaties van het landelijk meetnet luchtkwaliteit in Gelderland weer. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) zorgt voor de continue monitoring van de milieukwaliteit in het luchtcompartiment. De…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 12-07-2021

Landschap- Landgoederen NSW begrenzing, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Begrenzingen van landgoederen die vallen onder rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet 1928. Volgens deze wet is de definitie van een landgoed: ‘Een landgoed is een in Nederland gelegen,…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Ontgrondingen, Inspire Gelderland

Geografische grenzen van ontgrondingsaanvragen met het Zaak-nummer als identificatiecode.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-07-2021

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.