5 datasets gevonden voor: ‘Bedrijven’
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Milieu- Geurcontouren bedrijven, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriĆ«le) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Immissie industrie- 2007 Stikstofdioxide(NO2), Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Berekend is met KEMA-stacks de toename van Stikstofdioxide (NO2) in de omgeving van industriĆ«le bedrijven. Het betreft hier alleen bedrijven in Gelderland waarvan de provincie het bevoegd gezag is. Gerekend…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsverordening- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsvisie- Corridors, Provincie Gelderland

De provincie wil de juiste voorwaarden scheppen, zodat de logistieke bedrijvigheid in Gelderland de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. In het bijzonder zet de provincie in op een…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 02-05-2019

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, Provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…