213 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 30-09-2022

Wegen- Provinciale wegen 1.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 30-09-2022

Wegen- gemeentelijk provinciale strooiroutes

De dekking van de gemeentelijke strooiroutes bevat de gemeentelijke wegen waar Provincie Gelderland strooit. Deze laag is deel 2/2 van de totale dekking door de provincie Gelderland. Deel 1 is…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 30-09-2022

Wegen- provinciale wegen strooiroutes

De provinciale strooiroutes bevat de dekking van provinciale wegen waar Provincie Gelderland strooit en de dekking door derden. Bij het uitvoeren van de strooiroutes worden fietspaden eveneens meegenomen. Deze laag…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 28-09-2022

Wegen- Hoofdfietsnetwerk Gelderland

Bestand met fietsverbindingen vanuit functionele overwegingen: wonen, werken, onderwijs, boodschappen en sociaal-cultureel. Te onderscheiden functies zijn, Snelle fietsroute, School- en doorfietsroute, Doorfietsroute, Schoolroute en Overig, aangevuld met zoeklijnen.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-09-2022

Wegen- Openbare verlichting, Schakelkasten

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de schakelkasten openbare verlichting langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-09-2022

Wegen- Openbare verlichting, Lichtmasten

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de lichtmasten en andere lichtbronnen langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-09-2022

Milieu- Inrichtingen en Vergunningen MPM (punt locaties)

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de inrichtingen weer waarvoor de provincie Gelderland nog bevoegd gezag is.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 07-09-2022

Natuurbeheerplan 2022- Beheergebied

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten zijn…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 06-09-2022

Omgevingsvisie- Ecologische verbindingszones

Thema('s): energie en milieu
De ecologische verbindingszones (evz's) zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO). Zij moeten voor een deel nog in de Groene Ontwikkelzone worden…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 06-09-2022

Omgevingsvisie- Natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo…