271 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Milieu- Bodem Asbest inventarisatie (lijnen), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit betreft een bestand waarin puntinformatie is geïnventariseerd welke een aanwijzing kan zijn voor de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in de bodem. In dit geval betreffen het lijnbronnen met feitelijke…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Omgevingsvisie- Zoekgebied nieuwe natuur, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Een zoekgebied nieuwe natuur van 7.300 hectare, voor 5.300 hectare nog te realiseren nieuwe natuur. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Omgevingsvisie- Molenbiotoop, provincie Gelderland

Thema('s): cultuur en erfgoed
Gebieden met een buffer van 400 m. rondom molens. De provincie beschermt de ruimte rond de molens tegen ongewenste ingrepen. De biotoop (omgeving) van de molens dient zodanig ingericht te…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): verkeer en vervoer
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Omgevingsvisie- WaalWeelde West, provincie Gelderland

In de Omgevingsvisie is het plangebied van de de structuurvisie WaalWeelde West opgenomen. Deze gebiedsgerichte structuurvisie geeft de integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied WaalWeelde West. De…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Milieu Energie- Kansen regio's, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de verschillende energievormen weer van de Gelderse gemeenten. Dit bestand bevat informatie over biomassa en zonne-energie.
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone, provincie Gelderland

Thema('s): cultuur en erfgoed
Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Romeinse Limes die op kaart zijn aangegeven als terreinen met een beschermde status, maakt ten opzichte van het ten tijde van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Bodem- Abiotische Hoofdstructuur, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de hoofdindeling van de bodemkundige landschapsvormen weer. Dit bestand is opgesteld en gebruikt ten behoeve van het Streekplan 1996 dat op 25 september 1996 is vastgesteld door…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's, provincie Gelderland

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 21-05-2018

Immissie verkeer- 2016 Fijnstof (PM2,5), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit inzake fijnstof (PM2,5) rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland over het jaar 2016. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van…

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.