213 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Dijktrajecten

Thema('s): energie en milieu
Samen met onze partners werken we aan veilige regionale waterkeringen in Gelderland. We leggen de omgevingswaarden (veiligheidsnormen) voor regionale waterkeringen vast in onze Omgevingsverordening. De waterschappen beheren deze keringen en…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Natuurwateren

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied natuurwateren. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Overige wateren

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied overige wateren. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Natte landnatuur

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied natte landnatuur in Gelderland. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Grondwaterverontreiniging

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het grondwaterverontreiniging Gelderland. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Oppervlaktewater

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied KRW - oppervlaktewaterlichamen. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied overstromingsrisicogebied. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Bescherming openbare drinkwatervoorziening

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied grondwaterbeschermingszones, oppervlaktewater voor drinkwater. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Toedeling vaarwegbeheer

Thema('s): energie en milieu
Samen met onze partners zorgen we ervoor dat de regionale wateren die aangewezen zijn voor beroepsscheepvaart voldoen aan de eisen voor een goede bevaarbaarheid. Het gaat hierbij om de bevoegd…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 09-08-2022

Regionaal Waterprogramma 2021-2027- Kaderrichtlijn Water - Bescherming andere (private) onttrekkingen voor menselijke consumptie

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand betreft het gebied grondwaterbeschermingszones, oppervlaktewater voor drinkwater. Het Regionaal Waterprogramma is door Provinciale Staten op 15 december 2021 vastgesteld, datum inwerkingtreding is 1 januari 2022.