244 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Omgevingsverordening- Plussenbeleid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand bevat het beleid dat kwaliteitsvoorwaarden geeft voor het ruimtelijk beleid van gemeenten die een uitbreiding van de niet-grondgebonden veehouderijtak mogelijk willen maken.Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Omgevingsvisie- Ecologische verbindingszones, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
De ecologische verbindingszones (evz's) zijn een bijzonder onderdeel van de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO). Zij moeten voor een deel nog in de Groene Ontwikkelzone worden…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Grondwater- Gemiddelde standen TNO-meetreeksen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de karakteristieke grondwaterstanden op basis van meetreeksen 1990-1998 (zoals gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand) weer.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Omgevingsverordening- Glastuinbouw tijdelijk verbod Nieuwvestiging, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft aan waar nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven buiten de glastuinbouwontwikkelingsgebieden tijdelijk verboden is. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Fauna- Wildbeheerseenheden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Hydrologie- Gemiddelde grondwaterstanden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden en de gemiddelde grondwaterstanden in het voorjaar.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Landgoederen, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met landgoederen opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale cultuurhistorische…
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Omgevingsvisie- Windenergie kansrijke locaties voor extra ontwikkeling, Provincie Gelderland

Deze locaties moeten worden gezien als locaties voor de langere termijn. Aan de ontwikkeling van deze locaties wordt in nauw overleg met de betrokken gemeenten gewerkt. Deze locaties kunnen van…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Fauna- Wildroosters en poorten in wildrasters, Veluwe, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van passages (wildroosters, poorten e.d.) in de wildrasters die toegang geven tot achterliggend leefgebied van het groot wild (edelhert, ree, wildzwijn).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-05-2020

Wegen- Webcams op provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand met de webcams langs provinciale wegen. Naast een recente opname van elke webcam is een link naar de webcam opgenomen.