217 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 23-05-2023

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 23-05-2023

Wegen- Provinciale wegen kruispunten en rotondes

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de kruispunten en rotondes aan op provinciale wegen.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 02-05-2023

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat een overzicht van aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland die van (inter)nationaal, provinciaal of regionaal belang zijn. Aardkundig waardevolle gebieden zijn bijvoorbeeld stuifzandgebieden, stuwwallen, uiterwaarden, veengebieden en dekzandruggen. Deze…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-04-2023

Vervoer- Buslijnen Landsdeel Oost

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de buslijnen in Landsdeel Oost (Provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland). Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Zoekgebied klimaat

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan klimaat diensten t.b.v. klimaatdoelen een vergoeding kan worden verleend. Zones om water tijdelijk vast te houden zodat wateroverlast…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Zoekgebied water

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft aan in welke gebieden via agrarisch natuur- en landschapsbeheer aan blauwe diensten t.b.v. waterschapsdoelen een vergoeding kan worden verleend. Bufferzones bestaande uit een kruidenrijke zone die periodiek wordt…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Beheergebied

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- Beheergebied Ambitie

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 is het Beheergebied. In deze gebieden wordt door middel van een samenhangend pakket aan maatregelen een bijdrage geleverd aan het gebied. De bijbehorende beheerpakketten…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 22-04-2023

Ontwerp Natuurbeheerplan 2024- zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2024 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-04-2023

Natuurbeheerplan 2022- Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Natuurbeheerplan 2022 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer. Deze objectklasse wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het Agrarisch…