247 datasets gevonden
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Reconstructie- Ecologische poorten, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Deze dataset geeft een overzicht van de ligging van de zoekgebieden Ecologische poorten van de Veluwe. De randen van de Veluwe zijn door overgangen tussen hoog-laag, droog-nat en voedselarm-voedselrijk ecologische…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Water, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Bestand met watervlak identiteiten opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Flora- Locaties vegetatie-opnamen, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Locaties van steekproeven in de vegetatie-database van de provincie. De vegetatie-database is gelokaliseerd in Oracle server PROD8i, in tabel OPNAME_VEGETATIE en gerelateerde tabellen. Een deel van de attributen van dit…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Zandbanen en Zanddieptekaart 2010, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal,…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Milieu- Geurcontouren bedrijven, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Wegen- Openbare verlichting, Schakelkasten, provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand geeft de schakelkasten openbare verlichting langs provinciale wegen weer, afkomstig uit beheerpakket Luminizer.
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Statistisch Zakboek Onderwijs

Thema('s): cultuur en erfgoed
Statistische gegevens op het gebied van onderwijs.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsverordening- Stiltegebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat aangewezen stiltegebieden ter voorkoming of beperking van geluidhinder bij de verordening. De provincie streeft naar het optimaal gebruik van de positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Omgevingsvisie- Windenergie bestaand en in aanbouw, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Er zijn locaties waarvoor de provincie met partijen een afspraak heeft over de opwekking van windenergie. Het gaat om locaties waar reeds windturbines staan of vergund zijn. Dit bestand is…
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 23-02-2020

Cultuurhistorie- Relictenkaart punten, Provincie Gelderland

Thema('s): recreatie en sport
Cultuurhistorische puntinformatie, zoals: havezathe, rosmolen, scholtehoeve, eendenkooi, oude verkavelingen, oude bebouwingsrelicten, middeleeuws huisterp, buitenhuis, nijverheidsrelicten, windkorenmolen, poldermolen, waterradmolen, hessenherberg, grafheuvel, oude begraafplaats, kpel, restanten kapel, kasteel, vesting, kleine vesting, redoeten…