270 datasets gevonden
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Grenzen- Beheergebied provinciale wegen, provincie Gelderland

Thema('s): wegen
Dit bestand toont het gebied waarop beheer van wegen wordt uitgevoerd door provincie Gelderland. Dit bestand vervangt het bestand GEO.ToVeGt_Beheergrens.
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Cultuurhistorie- Beschermde stads- en dorpsgezichten, provincie Gelderland

Thema('s): cultuur en erfgoed
Het bestand bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Gelderland met hun kenmerken.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Statistisch Zakboek Gelderland Economie & Arbeidsmarkt

Statistische gegevens op het gebied van economie en arbeidsmarkt
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk, Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
De provincie beschermt het Gelders Natuurnetwerk dit is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Dit Gelders Natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen…
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Wegen- Bovenlokaal Fietsnetwerk, provincie Gelderland

Thema('s): wegen
Het Bovenlokale fietnetwerk bevat fietsverbindingen met als doel brede, herkenbare, obstakelvrije en snelle routes tussen de meeste belangrijke locaties. Zoals woon-werk en schoolroutes.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Grondwater- Gemiddelde standen TNO-meetreeksen, provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de karakteristieke grondwaterstanden op basis van meetreeksen 1990-1998 (zoals gemiddelde, maximale en minimale grondwaterstand) weer.
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Immissie verkeer- Prognose 2020 Fijnstof (PM10), provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een prognose van de luchtkwaliteit inzake fijnstof rond rijks, provinciale en gemeentelijke wegen in Gelderland in het jaar 2020. De gegevens zijn landelijk doorgerekend met behulp van de…
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 15-03-2018

Cultuurhistorie- Relictenkaart punten, provincie Gelderland

Thema('s): cultuur en erfgoed
Cultuurhistorische puntinformatie, zoals: havezathe, rosmolen, scholtehoeve, eendenkooi, oude verkavelingen, oude bebouwingsrelicten, middeleeuws huisterp, buitenhuis, nijverheidsrelicten, windkorenmolen, poldermolen, waterradmolen, hessenherberg, grafheuvel, oude begraafplaats, kpel, restanten kapel, kasteel, vesting, kleine vesting, redoeten…

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.