212 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 26-01-2023

Wegen- Provinciale trajecten lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Assen, van de provinciale wegen, gebaseerd op Grootschalige Topografie Gelderland. Met trajectsnummers, Planjaren en provinciale wegnummers. Daarnaast is de regiovervoersindeling vermeld.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 24-01-2023

Wegen- Provinciale wegen 1.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 20-01-2023

Natuur- SNL monitoring gebieden

Thema('s): natuur en landschap
Monitoring gebieden SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) natuur met inventarisatiejaar. Gebieden van de provincie Gelderland waarover in de betreffende jaren de monitoring gepland is voor de natuurkwaliteit van SNL beheertypen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 19-01-2023

Verkeer- Maximumsnelheid op provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand geeft de wettelijk toegestane maximumsnelheid op provinciale wegen weer, verdeeld in de snelheid op de linker- en rechterrijbaan.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 17-01-2023

Wegen- Spoorwegkruisingen provinciale wegen

Thema('s): verkeer en vervoer
Overzicht van spoorlijnen kruisende provinciale wegen in Gelderland.
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Groene ontwikkelingszone

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Ganzenrustgebieden

Thema('s): energie en milieu
Dit bestand bevat de vastgestelde ganzenrustgebieden. De provincie en haar partners willen invulling geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk (GNN)

Het Gelders natuurnetwerk is een gebied met een samenhangend netwerk van binnen de provincie Gelderland bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang dat strekt tot de…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-01-2023

Omgevingsverordening- Boringsvrije zone

Thema('s): energie en milieu
In boringsvrije zones mogen kleilagen die het onderliggende grondwater beschermen niet worden doorboord. Dit is vastgesteld in de Provinciale milieuverordening Gelderland (PmG). Ook is het verboden de bodem te gebruiken…
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 10-01-2023

Grenzen- Verkeer en vervoer regio's

De Regionale Actieprogramma’s (RAP) Verkeer en Vervoer bieden een overzicht van de projecten die in de verschillende regio’s spelen op het gebied van verkeer en vervoer. Het zijn niet alleen…