244 datasets gevonden
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Wegen- Bomen langs provinciale wegen (punten), provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand bevat de bomen langs provinciale wegen met een aantal beheergegevens. Gegevens worden maandelijks vanuit GB BoomBeheer geupdated.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Bodem- Steenzout, verbreiding dikker dan 200 m, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de aanwezigheid in de bodem aan van steenzout dikker dan 200 meter, de zogenaamde zoutkussens. In Nederland komt steenzout voor in Noord- en Oost-Nederland. Zout als geologische…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Grondwater- Kwel-infiltratie Stone-onderzoek, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de landelijke kwelgebieden in 250 x 250 meter grids (Stone-onderzoek Alterra) weer.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Geluid- Geluidsbelasting Provinciale wegen (etmaal), Inspire Gelderland

Thema('s): energie en milieu
In kader van EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidsbelasting als gevolg van verkeer op de provinciale wegen in Gelderland doorgerekend. Dit is gedaan volgens de voorgeschreven methode SKM2 in het…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Bodem- Zettingsgevoeligheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Hydrologie- Grondwatertrappen, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand bevat de grondwatertrappen gebaseerd op de gemiddelde grondwaterstand voor de situatie in 2003 voor het gebied Veluwe/Vallei en Eem en Rijn en IJssel aangevuld met Grondwatertrappen - bodemkaart…
Thema afbeelding van ruimtelijke ontwikkeling
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Omgevingsverordening- Romeinse Limeszone Gelderland

Een bestemmingsplan voor gronden die onderdeel uitmaken van de Romeinse Limes die op kaart zijn aangegeven als terreinen met een beschermde status, maakt ten opzichte van het ten tijde van…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Natuurbeheerplan 2020- Bijzonder Gebied "toeslag traditioneel gehoede kudde"

Thema('s): energie en milieu
Binnen de begrenzing van dit gebied kan de natuurbeheerder in aanvulling op de voor de natuurdoeltypen geldende beheervergoeding de toeslag “traditioneel gehoede kudde” aanvragen mits voldaan wordt aan de daarvoor…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Fauna- Wildbeheerseenheden, provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Jagers mogen alleen actief zijn indien ze zijn aangesloten bij een wildbeheerseenheid. Gelderland is onderverdeeld in ruim 50 wildbeheerseenheden met elk hun eigen werkgebied. Deze wildbeheereenheden nemen voorts deel in…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 28-03-2020

Geluid- Woningen 63 dB of meer, 2008, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Op basis van de geluidsbelastingkaart van provinciale wegen peiljaar 2008 is bepaald op welke geluidsgevoelige bestemmingen de gevelbelasting 63 dB of meer is. Hierbij wordt uitgegaan van het type asfalt…