264 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 11-10-2018

Statistisch Zakboek Gelderland Bereikbaarheid

Thema('s): verkeer en vervoer
Statistische gegevens op het gebied van bereikbaarheid, personenauto’s en verkeersslachtoffers.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 11-10-2018

Statistisch Zakboek Gelderland Economie & Arbeidsmarkt

Statistische gegevens op het gebied van economie en arbeidsmarkt
Thema afbeelding van openbaar bestuur en grenzen
Laatst gewijzigd: 11-10-2018

Gelderse gemeentelijke samenwerking

Deze website toont per Gelderse gemeente het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten werken samen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, jeugd en werk.
Thema afbeelding van economie en financien
Laatst gewijzigd: 12-10-2018

Financieel Toezicht Gemeenten

De belangrijkste financiële indicatoren van de 54 Gelderse gemeenten.
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 12-10-2018

Statistisch Zakboek Onderwijs

Thema('s): cultuur en erfgoed
Statistische gegevens op het gebied van onderwijs.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 12-10-2018

Samenstelling verkeer

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de wegintensiteit op provinciale wegen weer van motorvoertuigen en vrachtverkeer vanaf het jaar 1993.
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 13-10-2018

Wegen- Provinciale wegen 1.000, provincie Gelderland

Thema('s): wegen
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-10-2018

Zandbanen en Zanddieptekaart 2010, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand geeft de aanwezigheid van zandige afzettingen in het kleidek weer, alsmede de diepte van de Pleistocene zand ondergrond in het Gelderse Rivierengebied (Neder-Betuwe, Overbetuwe, land van Maas en Waal,…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-10-2018

Natura 2000- Habitattypen, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Dit bestand geeft de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) weer in Natura 2000 gebieden die geheel of gedeeltelijk in Gelderland liggen. Het bevat alleen de Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 13-10-2018

Bodem- Steenkool, kansrijkgebied op aanwezigheid, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Bestand met de gebieden in Gelderland waar steenkoolgas (methaangas) in de bodem aanwezig is. De meest recente informatie over het voorkomen van steenkoolgas in Gelderland is te vinden op de…