260 datasets gevonden
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 07-12-2018

Statistisch Zakboek Onderwijs

Thema('s): cultuur en erfgoed
Statistische gegevens op het gebied van onderwijs.
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 08-12-2018

Meetnet- Grondwaterkwantiteit- Selectie, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Het bestand geeft de selectie meetnet Grondwater weer. Het betreft hier een continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties binnen de provincie Gelderland.
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 09-12-2018

Bodem- Aardkundig waardevolle gebieden, Inspire Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de resultaten van een studie naar aardkundig waardevolle gebieden in Gelderland weer. Gebieden zijn waardevol vanwege hun geomorfologie, geologie en/of bodem, en/of de samenhang met ecologie, cultuurhistorie,…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Milieu- Geurcontouren bedrijven, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Het bestand bevat de geurcontouren van bedrijven of inrichtingen waarvoor de provincie Gelderland de milieuvergunning verleent. In het bestand zijn de provinciale (industriële) bedrijven opgenomen, waarvan bekend is dat zij…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Omgevingsvisie- Oppervlaktewaterlichamen vlak, Provincie Gelderland

Thema('s): water
De provincie en haar partners streven samen naar herstel en behoud van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Gelderland, waarbij ten minste voldaan wordt aan de normen van de Europese…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Bodem- Steenzout, verbreiding dikker dan 200 m, Provincie Gelderland

Thema('s): natuur en landschap
Het bestand geeft de aanwezigheid in de bodem aan van steenzout dikker dan 200 meter, de zogenaamde zoutkussens. In Nederland komt steenzout voor in Noord- en Oost-Nederland. Zout als geologische…
Thema afbeelding van water
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Historische Sprengen en beken veluwe Objecten, Provincie Gelderland

Thema('s): water
Dit puntenbestand bevat de naam van het object en het type object (watermolen, sluis, dam, bron, stuw, spreng, gemaal, waterval, syphon, cascade, sluis of aquaduct.) De informatie is in het…
Thema afbeelding van wegen
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Omgevingsvisie- Luchtvaartterreinen, Provincie Gelderland

Thema('s): wegen
Locaties van burger- en militaire luchtvaartterreinen. De provincie en haar partners streven samen naar het behouden van de vele kleine luchtvaartterreinen in Gelderland. Deze willen zij behouden met (ongeveer) dezelfde…
Thema afbeelding van cultuur en erfgoed
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Cultuurhistorie- DNA-kaart, Parels, Provincie Gelderland

Thema('s): cultuur en erfgoed
Bestand met archeologisch parels opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen regionale…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 14-12-2018

Milieu- Projecten luchtkwaliteit RSL, Provincie Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Locaties van projecten van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Gelderland (RSL). Het RSL programma Gelderland wil via maatregelen huidige knelpunten luchtkwaliteit oplossen en toekomstige knelpunten voorkomen. Daarnaast wil het programma ruimtelijke…