198 datasets gevonden
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 21-06-2022

Wegen- Provinciale trajecten lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Assen, van de provinciale wegen, gebaseerd op Grootschalige Topografie Gelderland. Met trajectsnummers, Planjaren en provinciale wegnummers. Daarnaast is de regiovervoersindeling vermeld.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 10-06-2022

Vervoer- Buslijnen Landsdeel Oost

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de buslijnen in Landsdeel Oost (Provincie Gelderland, Overijssel en Flevoland). Bij elke buslijn zijn een aantal kenmerken bijgehouden, zoals het concessiegebied waartoe de buslijn behoort, begin- en…
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 08-06-2022

Verkeer- Luchtvaart ontheffingen Gelderland

Thema('s): energie en milieu
Bestand bevat in het kader van het natuurbeleid de te vermijden gebieden voor luchtvaartuigen.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 01-06-2022

Wegen- Provinciale wegen 1.000

Thema('s): verkeer en vervoer
Het bestand bevat de provinciale wegen van provincie Gelderland gedigitaliseerd op een schaal van 1:1.000.
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 01-06-2022

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen

Thema('s): verkeer en vervoer
Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen…
Thema afbeelding van verkeer en vervoer
Laatst gewijzigd: 31-05-2022

Wegen- Provinciale wegen kruispunten en rotondes

Thema('s): verkeer en vervoer
Dit bestand geeft de kruispunten en rotondes aan op provinciale wegen.
Thema afbeelding van recreatie en sport
Laatst gewijzigd: 05-05-2022

Cultuurhistorie- Terpen

Thema('s): recreatie en sport
Verhoogde woonplaatsen/terpen in het rivierengebied.
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 27-04-2022

Luchtkwaliteit- Immissie Blootstelling per buurt 2019 (NO2, PM10, PM2,5)

Thema('s): energie en milieu
Bestand geeft een beeld van de luchtkwaliteit die wordt weergegeven in gemiddelde blootstellingsklassen voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 per buurt. De luchtkwaliteit wordt berekend onder andere aan de…
Thema afbeelding van natuur en landschap
Laatst gewijzigd: 17-04-2022

Fauna- Wildrasters op de Veluwe

Thema('s): natuur en landschap
Een overzicht van belangrijkste wildrasters en die in grote mate het leefgebied bepalen van het groot wild (edelhert, ree, zwijn).
Thema afbeelding van energie en milieu
Laatst gewijzigd: 16-04-2022

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023- zoekgebied Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Thema('s): energie en milieu
Onderdeel van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 zijn de begrenzingen voor de leefgebieden t.b.v. het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit onderdeel wordt gebruikt om de buitengrens aan te geven waar het…