Zandbanen

Opgedane kennis van de Gelderse bodemopbouw en -eigenschappen is vastgelegd op de zogeheten zandbanenkaarten.

Zandbanenkaarten werden vooral gebruikt voor waterhuishoudkundige doeleinden maar zijn ook bruikbaar binnen de ruimtelijke planning voor wat betreft inrichting, herinrichting en natuurontwikkeling binnen en buiten de uiterwaarden.

 

Ga naar de kaart Zandbanen