Stort en bagger

De Provincie Gelderland draagt zorg voor vergunningverlening, handhaving van voorschriften, ontheffingen en de nazorg van stortplaatsen en baggerdepots.

In het kader van de Wet milieubeheer worden voorschriften in de vergunning opgenomen met betrekking tot milieubeschermende maatregelen die aan een exploitant van een stortplaats of baggerdepot gesteld worden.

De Provincie Gelderland heeft de eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen en baggerdepots om te voorkomen dat er problemen voor de omgeving en het milieu ontstaan. Ook wordt gekeken hoe zo’n 800 voormalige terreinen opnieuw kunnen worden ingepast in het landschap. Tevens stimuleert de provincie herontwikkeling daarvan.

 

 

Ga naar de kaart Stortplaatsen en baggerdepots