Sprengen en beken

De Provincie Gelderland richt haar beleid op het beschermen van sprengen en beken met een hoog ecologisch niveau (HEN-water) en die met een specifieke ecologische doelstelling (SED-water).

Provincie, Rijk en waterschappen hebben afspraken gemaakt over het behoud en de ontwikkeling van sprengen en beken. De daarmee gemoeide werkzaamheden worden opgenomen in een Beheer en Onderhoud Programma (BOP). De waterschappen dragen zorg voor het kwalitatief en kwantitatief op orde hebben en houden van de watersystemen. Daarbij dient de samenhang tussen landschap, grondgebruik en wateren gewaarborgd te blijven. Tevens dient vervuiling te worden gesaneerd en de waterkwaliteit hersteld te worden.

 

Ga naar de kaart Sprengen en beken