Provinciale inrichting Omgevingswet (vergunning en handhaving)

De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor verschillende omgevingswetten en kan vergunning verlenen en handhavend optreden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Natuurbeschermingswet.

 

Ga naar de kaart Prv.inr.omg.