Provinciale inrichting Omgevingswet (vergunning en handhaving)

De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor verschillende omgevingswetten en kan vergunning verlenen en handhavend optreden in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Natuurbeschermingswet.

 

Ga naar de kaart Prv.inr.omg.

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.