Ontgrondingen

De Provincie Gelderland is de vergunningverlenende instantie en handhaver van de vergunningvoorschriften ten behoeve van ontgrondingen.

Ontgronding omvat alle activiteiten waarbij aanleg of graven plaatsvindt. Niet voor alle ontgrondingen bestaat een vergunningsplicht. Meestal wel als het gaat om graafwerkzaamheden voor bouwgrondstoffen zoals klei of zand of het graven van sloten of vijvers.

 

Ga naar de ontgrondingenkaart