Ons drinkwater

De Provincie Gelderland heeft een belangrijke taak bij de bescherming van ons drinkwater. Daartoe zijn gebieden in kaart gebracht, zoals waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden alsook oppervlaktewateren. Deze gebieden dienen beschermd te worden om de kwaliteit en beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor nu en in de toekomst te kunnen garanderen.

Ga naar de kaart Drinkwater