Natura 2000 gebieden in Gelderland, interactieve kaart

Natuur beschermen, gebruiken én beleven is de basis van de Natura 2000-gebieden in Gelderland. Voor elk Natura 2000-gebied heeft de Provincie Gelderland met gemeenten, terreinbeheerders en betrokken maatschappelijke organisaties een beheerplan opgesteld. Daarin staan concrete maatregelen om de natuur te herstellen en te beschermen. 

Ga naar de interactieve kaart met informatie over de  Natura 2000 gebieden.