Luchtkwaliteit per buurt

De Provincie Gelderland brengt de luchtkwaliteit per buurt binnen haar grenzen in kaart.

In het belang van de volksgezondheid vindt regelmatig onderzoek plaats naar de luchtkwaliteit binnen Gelderland. Met de onderzoeksresultaten en de metingen heeft de Provincie per buurt de mate van luchtverontreiniging in beeld gebracht.

 

Ga naar de kaart Luchtkwaliteit per buurt