Luchtkwaliteit

In het belang van de volksgezondheid vindt regelmatig onderzoek plaats naar de luchtkwaliteit binnen Gelderland. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde waarden gelijk zijn aan die van de rest van Nederland. Aan de hand van onderzoeken van de GGD houdt de provincie de vinger aan de pols door de luchtkwaliteit frequent te meten en in kaart te brengen. Hierdoor wordt inzicht verkregen waar extra aandacht moet worden gelegd om de negatieve effecten op de volksgezondheid van luchtverontreiniging te beperken en de algehele luchtkwaliteit te verbeteren.

 

Ga naar de kaart Luchtkwaliteit