KRW meetnet grondwaterkwantiteit

Het bestand Meetnet grondwaterkwantiteit geeft een overzicht van binnen de provincie Gelderland aanwezige meetpuntlocaties voor grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de meetpunten ter beoordeling van het regionaal grondwatersysteem, eventuele landgrensoverschrijdende invloed en veranderingen in terrestrische (op of in de bodem levend) ecosystemen. Door analyse van de meetgegevens kan onder andere beoordeeld worden de waterbalans, de mate van eventuele verontreiniging, de chemische samenstelling van het oppervlaktewater en of door veranderende stroomrichtingen zout binnendringt (zoutintrusie).

 

Ga naar de kaart KRW Meetnet