Geluidsbelasting langs provinciale wegen, interactieve kaart

Gedeputeerde Staten hebben in april 2013 het Actieplan Geluid 2013-2017 vastgesteld. Met dit plan  pakt de provincie te hoge geluidsbelastingen als gevolg van wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland aan om een gezonde woon- en leefomgeving te bevorderen. Te hoge geluidsbelastingen bij woningen langs provinciale wegen hebben de grootste prioriteit, bij voorkeur door het aanleggen van stil asfalt. Na afloop van dit plan zal in totaal ongeveer 400 km voorzien zijn van stil asfalt. Een mooi voorbeeld van stil asfalt is te vinden op gelderland-werkt.nl.      

De provincie brengt jaarlijks de geluidssituatie van alle Gelderse provinciale wegen in kaart. De geluidskaart toont geluidsschermen en –wallen, provinciale wegen met stil asfalt, geluidsbelasting langs provinciale wegen overdag en ’s nachts, woningen langs provinciale wegen met een geluidbelasting van 63 dB of hoger.

Ga naar de meest recente interactieve geluidskaart.