Gelderland Cultuurprovincie

Vanuit het programma 'Gelderland Cultuurprovincie!' draagt de Provincie Gelderland in de periode 2012-2016 bijna 150 miljoen euro bij aan de realisatie van projecten en aan de ondersteuning van instellingen. In deze toepassing worden vanuit de kaart van Gelderland de uitvoeringsprojecten weergegeven met gebruikmaking van Gelderse datasets. De kaart wordt periodiek aangevuld met nieuwe gegevens. Met behulp van een aantal datasets zijn kaartlagen gemaakt die informatie geven over:

  • Subsidie instandhouding gemeentelijke monumenten
  • Cultuur en erfgoedpacten
  • Subsidie instanhouding molens
  • Monumentale energiescan
  • Projecten in het kader van het provinciale cultuur- en erfgoedprogramma

Je kan eenvoudig je eigen kaartbeeld samenstellen door de gewenste kaartlagen aan te vinken.

Ga naar de kaart Gelderland cultuurprovincie