Bereikbaar Gelderland

De Provincie Gelderland heeft leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. Daarom nam zij het initiatief om een site te maken met een volledig overzicht van alle wegwerkzaamheden: www.bereikbaargelderland.nl

Alle Gelderse gemeenten, verenigd in vervoerregio’s: Stedendriehoek, Rivierenland, Noord-Veluwe, de Vallei en Achterhoek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Rijkswaterstaat leveren hiervoor geregeld informatie aan.

Alternatieve route

De site informeert weggebruikers in Gelderland over werkzaamheden én omleidingsroutes. Wanneer er een straat of snelweg is afgesloten, is ook informatie beschikbaar over een alternatieve route. 

Afstemmen

Wegbeheerders hebben voortaan beter zicht op elkaars wegwerkzaamheden. Zo kunnen ze wegwerkzaamheden beter op elkaar afstemmen, waardoor weggebruikers er minder last van hebben. Dit komt de doorstroming ten goede. Samen maken we Gelderland beter bereikbaar.

Op de kaart van Gelderland kun je  eenvoudig zien waar wegwerkzaamheden zijn en waar binnen nu en vier weken wegwerkzaamheden starten.

Een mooie toepassing van actuele data.