Bedrijventerreinen

De Provincie Gelderland ziet toe op de in gebruik zijnde gebieden en in gebruik zijnde kavels binnen Gelderland. Daartoe is kaartmateriaal beschikbaar gesteld. Deze kaarten geven een overzicht van de kavelindelingen binnen de provincie. Met behulp van een navigeer- en filtersysteem kan per regio, gemeente of bedrijventerrein gekeken worden hoe de kavelindeling is en welke bestemming eraan is toegekend.

Ga naar de kaart Bedrijventerreinen