Wat is open data?

Open data zijn gegevens of informatie die iedereen kan raadplegen, verspreiden en hergebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Er zijn geen juridische of technische obstakels die dit (her)gebruik belemmeren. Deze pagina brengt je bij nuttige informatiebronnen over Open Data.

 

Open State Foundation

The Open State Foundation heeft een overzichtelijk boekje uitgegeven over open data. Het is vooral bedoeld voor medewerkers van publieke organisaties die nog weinig hebben gehoord over open data. Het boekje beschrijft het wat, hoe en waarom van open data, staat boordevol tips en beantwoordt ‘ja maars’. Ook toont het boekje in 3 minuten de inspanningen die nodig zijn en de voordelen die benut kunnen worden. Tot slot biedt het boekje een handige begrippenlijst.
Ga naar het Boekje over Open Data

Open overheid

Open-overheid.nl is als Leer- en Expertisepunt Open Overheid onderdeel van ICTU en werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De site biedt onder meer een toolkit Open Data aan.
Ga naar de toolkit Open Data van Open overheid

Satellietdataportaal van The Netherlands Space Office (NSO)

Het Netherlands Space Office (NSO) is dé Nederlandse ruimtevaartorganisatie. In opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkelt het NSO het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dat uit. De website van de NSO heeft een satellietdataportaal. Het Satellietdataportaal ontsluit satellietdata van Nederland aan Nederlandse gebruikers. Het satellietdataportaal bestaat uit meerdere voorzieningen, zoals ruwe satellietdata, voorbewerkte satellietdata, Sentinel data en gratis externe databronnen.

Ga naar het Satellietdataportaal

Ondernemersplein

Ondernemersplein.nl is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst en biedt overheidsinformatie aan ondernemers. 
Het ondernemersplein geeft onder meer informatie over het hergebruiken van overheidsinformatie (open data). 
Ga naar Overheidsinformatie opvragen (Wob) en hergebruiken (open data)

Open data handboek

Dit handboek bespreekt de wettelijke, sociale en technische aspecten van open data. Het kan door iedereen gebruikt worden, maar is speciaal ontworpen voor hen die data willen ontsluiten. Het bespreekt het wie, wat en hoe van open data – waarom data open moet worden, wat open is, en hoe de data ‘geopend’ moet worden.

Het handboek is een publicatie van ‘Open Knowledge’, een non-profit organisatie die professionele en technische diensten levert aan klanten wereldwijd op het gebied van open data.

Ga naar het Open Data Handboek

Project ‘Doorbraak met open data’

Het ministerie van Economische Zaken heeft drie jaar geleden het initiatief genomen voor het ICT Doorbraakproject Open Geodata met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur & Milieu, de TU Delft, TNO, GeoBusiness Nederland en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en extern boegbeeld Mark Herbold (CEO Esri Nederland). Het project is inmiddels afgerond. De publicatie ‘Open data in perspectief’ geeft een mooi beeld van de opbrengst en is een publicatie van het ECP Platform voor de informatiesamenleving. Ga naar ‘Open data in perspectief