Over dit portaal

De provincie Gelderland beschikt als overheidsorganisatie over grote hoeveelheden gegevens. Zij verzamelt, analyseert en beheert deze gegevens bij het vervullen van haar publieke taak. De data die zij verzamelt en creëert behoort dan ook toe aan de samenleving. Met dit portaal geeft Gelderland daadwerkelijk haar data vrij voor iedereen. Deze gegevens kunnen de samenleving een enorm maatschappelijk en economisch rendement opleveren. Veel verschillende groepen mensen en organisaties kunnen profiteren van de beschikbaarheid van open data, inclusief de overheid zelf. 

Het Gelderse open data portaal doet meer dan open data vrij beschikbaar stellen voor (her)gebruik. Het portaal vertelt ook verhalen van gebruikers van Gelderse data en brengt je bij toepassingen die met behulp van Gelderse data gemaakt zijn. 
Verder is het portaal ook een uitnodiging aan jou om het portaal te verbeteren en verder te laten groeien.

 

De open data in dit portaal

 • is verzameld in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
 • is gefinancierd met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
 • is openbaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
 • voldoet bij voorkeur aan ‘open standaarden’; dat wil zeggen zonder barrières voor
 • gebruik van ICT-toepassingen.

Om welke data gaat het?

De provincie Gelderland stelt data beschikbaar die aansluit bij de gebieden waarop de provincie actief is. Het gaat om de volgende gebieden:

Op dit moment is 80% van de data die de provincie Gelderland deelt geografisch. Dit betekent dat de data te koppelen is aan een locatie, en gebruikt kan worden als basis voor bijvoorbeeld een interactieve kaart.

Voorbeelden van open datasets

 • Luchtvaartterreinen: locatie luchtvaartterreinen (in Gelderland), exploitant, type luchtvaartuigen en vliegfrequentie.
 • Stiltegebieden: locatie
 • Hemelhelderheid: cijfers over lichtvervuiling per plek in Gelderland
 • Onderwijsinstellingen: adres, basis/voortgezet/beroeps, denominatie, aantal leerlingen
 • Archeologie: locatie archeologische vindplaatsen
 • Spoorlijnen: locatie en type (regionale, HSL, Betuwelijn e.d.)
 • Grondwaterstanden: continue registratie van grondwaterstanden op 17 locaties

Creëer apps, online services of bijvoorbeeld digitale kaarten

Met open data kunnen handige apps, online services en interactieve kaarten worden gemaakt. Laat je inspireren door de toepassingen in het portaal.

De grootste voordelen van het open data portaal

Overzicht
Je vindt hier een grote hoeveelheid data van de provincie Gelderland. Makkelijk doorzoekbaar en helder ingedeeld.

Inspiratiebron
Je vindt hier best practices op het gebied van dataverwerking. De getoonde toepassingen laten zien wat je met data kunt doen. We noemen de omgevingsvisie, de zonatlas, een projectenviewer Cultuur en Ergoed en nog veel meer.

Gratis informatie
De data is gratis, betrouwbaar en actueel. Wij delen onze informatie graag.

Grote toegevoegde waarde
Met de data kun je dingen zichtbaar maken die je met tekst lastig kunt beschrijven.

Bron voor velen
Het portaal is bedoeld om de interne provinciale organisatie te helpen om veel meer te doen met de data. Het maakt de maatschappelijke opgaven inzichtelijker en kan ingezet worden als analyse- en communicatie-instrument. Ook andere overheden, bedrijven (energiemaatschappijen, makelaars, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties) kunnen uit het portaal putten voor hun activiteiten.

Zelf meedoen
Het portaal is dynamisch. Organisaties kunnen mooie toepassingen die met open data gerealiseerd zijn aanbieden. Zo kan het portaal groeien en is het ook van jou.

Een centraal contactpunt
Het provincieloket is eerste toegangspoort voor alle vragen en ideeën. 
provincieloket@gelderland.nl