Pilot rondom vakantieparken

Opzet
Het afgelopen half jaar heeft het programma Weerbare Overheid in samenwerking met I&A van de Provincie Gelderland geïnvesteerd in een pilot rondom vakantieparken. In deze pilot hebben we gekeken naar de mogelijkheden naar het gebruik van big data om inzicht te krijgen in de staat van vakantieparken. Er is hierbij gebruik gemaakt van meerdere databronnen, maar de focus lag op databronnen die de provincie zelf al in huis heeft. De data die is toegevoegd komt van het Kadaster, de Nationale Politie en Mezuro (een dataverwerkingsbedrijf dat gebruikt maakt van de gegevens van Vodafone). Aan de hand van onze bevindingen met big data kunnen bestaande inzichten verrijkt worden en kunnen beleidsmedewerkers de mogelijkheden van data op vakantieparken verder verkennen. Deze pilot geeft een goede basis voor beleidsmedewerkers van gemeenten om op voort te borduren.
 

Resultaten
De grootste winst is geboekt door het verkrijgen van inzicht in waar de ongeveer 950 vakantieparken van Gelderland precies gevestigd zijn, hoe deze parken er uit zien en hoe de eigendomsstructuur is opgebouwd (zie afbeelding boven).

Nadat we deze basis hebben gelegd, zijn we verder gegaan met het invoeren van alle gegevens die we zelf hebben over deze parken. We weten uit datasets:

-              Hoe de eigendomsstructuur er uit ziet (hoeveel eigenaren van percelen of huisjes zijn er per park).

-              Wie de eigenaren zijn van de percelen en wat hun demografische kenmerken zijn (bijv. leeftijd).

-              Hoeveel bedrijven en wat voor bedrijven er gevestigd zijn op elk vakantiepark.

-              Voor welke prijs de percelen verkocht worden.

-              Hoe groot zijn alle percelen en de gebouwen die erop staan?

Aan de hand van de antwoorden op de bovenstaande vragen hebben we verder gebouwd en hebben we datasets gecombineerd en vergeleken in een monitor. Deze monitor laat zien hoe de verhoudingen tussen en binnen elke gemeente zijn. Het berekent wat de gemiddelde prijs per m2 is op elk vakantiepark en laat daarbij zien hoeveel en welke uitschieters er zijn. Daarnaast toont deze monitor wat we hebben opgehaald uit onze eigen datasets.

Vanuit deze positie kunnen we meerdere en nieuwe datasets bekijken en koppelen. In deze pilot hebben we gekozen voor de data van Mezuro, de politie en het Kadaster.

 

De resultaten van deze bronnen zijn erg wisselend. Aan de hand van bijvoorbeeld de data van Mezuro konden we geen significante uitspraken doen vanwege de privacywetgeving.

De data van de Nationale Politie was wel heel waardevol en hebben we gebruikt om een overzicht te krijgen van het aantal incidenten dat plaatsvindt per park. Met een overzicht van het aantal incidenten is de mogelijkheid ontstaan om dit af te zetten tegen de andere bevindingen, zoals het mogelijke aantal mensen dat permanent verblijft op een park.
 

Vervolg

De pilot biedt gemeenten en andere partners inzicht op wat mogelijk is met big data bij het in beeld krijgen van vakantieparken. Er is een basis gelegd voor gemeenten om mee aan de slag te kunnen, er is namelijk nog een legio aan mogelijkheden als we gaan kijken naar het koppelen van nieuwe data. Denk hierbij aan data vanuit het BRP of externe data van fiets- of wandelapps.

Daarnaast zijn er nog veel mogelijkheden om de data die we nu hebben te verrijken door de registratie op vakantieparken goed in orde te maken. Data kan inzichtelijk maken of er bijvoorbeeld permanente bewoning plaatsvindt en kan indicatoren geven voor de staat van een vakantiepark. Er zal echter altijd duiding gegeven moeten worden aan deze data door de mensen die kennis hebben van de vakantieparken zelf.

 

Mocht u meer informatie willen en verder willen met big data in uw gemeente? Mail dan naar a.de.boer@gelderland.nl