Pilot Open Data en Vakantieparken

Opzet

Het afgelopen half jaar heeft het programma Weerbare Overheid in samenwerking met de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A) van de Provincie Gelderland geïnvesteerd in een pilot rondom vakantieparken. De pilot geeft inzicht in wat voor mogelijkheden er zijn op het gebied van big data bij het verkrijgen van informatie over vakantieparken in de gehele regio. Wij maakten hierbij gebruik van meerdere databronnen. Onze focus lag op databronnen die de provincie zelf al in huis heeft. De toegevoegde data komt van het Kadaster, de Nationale Politie en Mezuro (een dataverwerkingsbedrijf dat de gegevens van Vodafone gebruikt. Onze bevindingen met big data verrijken bestaande inzichten. En geven beleidsmedewerkers ruimte om de mogelijkheden van data op vakantieparken verder te verkennen. De pilot geeft een goede basis voor beleidsmedewerkers van gemeenten om op voort te borduren.

 

Resultaten

De grootste winst is geboekt door inzicht te krijgen in:

  • waar de ongeveer 950 vakantieparken van Gelderland gevestigd zijn;
  • hoe deze parken eruit zien;
  • hoe de eigendomsstructuur is opgebouwd.

Na het leggen van de basis gingen we verder met het invoeren van alle gegevens die we hebben van deze parken. We weten uit datasets:

  • hoe de eigendomsstructuur er uit ziet (hoeveel eigenaren van percelen of huisjes zijn er per park);
  • wie de eigenaren zijn van de percelen en wat hun demografische kenmerken zijn (bijv. leeftijd);
  • hoeveel bedrijven en wat voor bedrijven er gevestigd zijn op elk vakantiepark;
  • voor welke prijs de percelen verkocht worden;
  • hoe groot alle percelen en de gebouwen zijn die erop staan.

Op basis van bovenstaande gegevens bouwden we verder. We hebben datasets gecombineerd en vergeleken in een monitor. De monitor laat zien hoe de verhoudingen tussen en binnen elke gemeente zijn. Het berekent de gemiddelde prijs per m2 is op elk vakantiepark en laat zien hoeveel en welke uitschieters er zijn.

 

Hierna bekeken en koppelden we meerdere en nieuwe datasets. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat bij uitwisseling van data veel afstemming nodig is over de AVG, structuur van de data en plaatsing van de data. Het is met name voor de AVG belangrijk om je als organisatie bewust te zijn van de risico’s en bij uitwisseling van data altijd de beginselen van de AVG in acht te nemen.

 

In de pilot kozen we voor de data van Mezuro, de politie en het Kadaster. De resultaten van deze bronnen zijn erg wisselend. Aan de hand van bijvoorbeeld de data van Mezuro kunnen we geen significante uitspraken doen. Dit heeft te maken met de privacywetgeving (AVG).

 

De data van de Nationale Politie was wel heel waardevol. We gebruikten deze voor een overzicht van het aantal incidenten dat plaatsvindt per park. Hiermee ontstond de mogelijkheid om deze cijfers af te zetten tegen de andere bevindingen. Bijvoorbeeld tegen het mogelijke aantal mensen dat permanent verblijft op een park.

 

Vervolg

De pilot geeft inzicht in wat voor mogelijkheden er zijn op het gebied van big data bij het verkrijgen van informatie over vakantieparken in de gehele regio. Zo kan het gebruik van big data inzicht verschaffen in de geografische indeling, de sociale situatie en de economische staat van vakantieparken. Door verschillende data te koppelen wordt de ondermijningsproblematiek inzichtelijk gemaakt en kan er effectiever worden opgetreden. Er is een basis gelegd waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Gemeenten kunnen dit zelf verder uitbouwen, naargelang de informatie die ze kunnen gebruiken. Er is namelijk nog een legio aan mogelijkheden als we kijken naar het koppelen van nieuwe data. Zoals data vanuit het BRP of data over energieverbruik.

 

Ook zijn er veel mogelijkheden om de bestaande data te verrijken door de registratie op vakantieparken goed in orde te maken. Data kan inzichtelijk maken of er bijvoorbeeld permanente bewoning plaatsvindt. En het geeft indicatoren voor de staat van een vakantiepark. Er moet alleen altijd duiding gegeven worden aan de data door mensen die kennis hebben van de vakantieparken zelf. Dan is het altijd raadzaam deze deskundigen te raadplegen.

  

Wilt u het volledige rapport inzien? Mail dan naar f.keivani@gelderland.nl