Het Tygron geodesign platform

Het Tygron geodesign platform.
Goed geïnformeerd ontwerpen en scenario’s ontwikkelen op basis van geodata.

 

Het in 2005 opgerichte Nederlandse softwarebedrijf Tygron ontwikkelt het Tygron Geodesign Platform (TGP). Dat is multifunctionele 3D-software, die ontworpen is om snel en goed geïnformeerd beslissingen te nemen op basis van geografische data, uitgebreide analysemethoden en erkende rekenmodellen.

 

3D model en rekenmodellen

Het Tygron platform is een handige tool om de huidige situatie snel in kaart te brengen en toekomstige scenario’s te ontwerpen. Daarbij zit de kracht in twee eigenschappen. De eerste van die twee eigenschappen zijn de krachtige 3D-visualisaties. Binnen een half uur tijd wordt door de software automatisch een 3D-model gemaakt van een projectgebied (zie Figuur 1). Binnen dat 3D-model kan de gebruiker virtueel experimenteren met het gebruik van de ruimte. De tweede sterke eigenschap zit in het feit dat, tijdens het experimenteren, de effecten meteen inzichtelijk worden gemaakt. Op de achtergrond wordt namelijk realtime doorgerekend wat de effecten zijn van aanpassingen (zie Figuur 2). Zo kan bijvoorbeeld na het intekenen van een parkeerterrein, de toename van hittestress in een gebied meteen zichtbaar gemaakt worden. Dit scheelt veel tijd bij het ontwikkelen van scenario's.

 

Figuur 1: een voorbeeld van een 3D-model dat geheel automatisch opgebouwd is met behulp van het Tygron platform.

 

Figuur 2: De berekende hittestress in hetzelfde 3D-model als uit figuur 1.

 

Hieronder een aantal voorbeelden van onderwerpen waar aan gerekend kan worden:

- Ruimtelijke kwaliteit

- Luchtkwaliteit

- Neerslag afvoer

- Geluid

- Parkeren

- Opwek duurzame energie

 

Opendata en eigen data

Voor het opbouwen van het 3D-model gebruikt Tygron initieel een breed scala aan open databronnen. Automatisch wordt bij al die bronnen gekeken welke informatie deze bevatten voor het projectgebied. Bij deze bronnen kun je denken aan de voor de hand liggende bronnen, zoals de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Maar daarnaast worden bijvoorbeeld ook de CBS-statistieken voor wijken en buurten en www.ruimtelijkeplannen.nl geraadpleegd. Deze data wordt allemaal in het 3D-model gestopt en is van daaruit te raadplegen of te gebruiken als input voor rekenmodellen.

 

Figuur 3: Weergave van het proces waarin de software alle beschikbare open databronnen raadpleegt.

 

Maar niet alle data die men in een project kan gebruiken is openbaar. Daarom is het fijn dat Tygron ook de mogelijkheid biedt om eigen data toe te voegen aan een project. Dit kan in de vorm van de veelgebruikte formaten GeoJSON of Geotiff, maar ook via een Web Feature Service (WFS). Tegenwoordig is het zelfs al mogelijk om direct vanuit Tygron de data in de ArcGIS online-bibliotheek van jouw organisatie te openen.

 

Overzichtelijk integraal werken

Naast dat het voor de eerder genoemde onderwerpen afzonderlijk al interessant is om snel effecten te kunnen berekenen, is de software ook een handige stuk gereedschap om een integrale afweging te maken. Waar ieder thema van oudsher vaak zijn eigen rekenmodellen hanteert, zijn deze in het geval van Tygron in één platform samengevoegd. En als er voor een bepaald thema nog geen rekenmodel beschikbaar is, dan heeft een gebruiker de mogelijkheid om deze zelf te maken.

 

Het platform biedt hier allerlei handvatten voor. Kortom; Tygron zou weleens het antwoord kunnen zijn, op een complexer wordend werkveld waarin het steeds moeilijker wordt om overzicht te houden op de samenhang van alles wat we doen.

 

Een mooi voorbeeld van een integrale toepassing is een aanpak die de provincie Utrecht hanteert. Zij gebruiken het Tygron platform om plannen van gemeenten te toetsen. Aan de hand van milieukwaliteitsprofielen (zie Figuur 3) kijken zij op een integrale manier naar de leefomgeving en begeleiden ze gemeenten bij het sturen op een hogere milieukwaliteit. Je kunt meer informatie over deze aanpak vinden op https://www.tygron.com/nl/2018/07/17/provincie-utrecht-gebruikt-tygron-platform-voor-omgevingswet/

 

Figuur 4: Voorbeeldweergave van hoe een plan scoort, op het milieukwaliteitsprofiel dat geldt voor het betreffende gebiedstype.

 

Tygron bij de provincie

Bij de provincie Gelderland bevindt de inzet van het Tygron platform zich nog in de innovatiefase. Tygron is voor ons nog nieuw gereedschap, een soort Zwitsers zakmes, waarvan we nog niet alle features ontdekt hebben. Dat geldt zowel voor de IT-afdeling alsook voor de collega's die Tygron zouden kunnen gebruiken in hun projecten. Maar we werken eraan om dit te veranderen. Bij de IT-afdeling wordt tijd besteed aan het leren werken met dit gereedschap en er wordt aandacht besteed aan het informeren van alle potentiële (interne) opdrachtgevers. 

 

Wil je meer weten over Tygron Geodesign Platform, de producten, de video tutorials bekijken of het EDU Event in 2020 bezoeken? Volg de link:

www.tygron.com