Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Windenergie aandachtsgebied, provincie Gelderland

In deze gebieden is het gesprek met de juiste partijen nodig om de (on)mogelijkheden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te krijgen. Het bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Vogelgebieden_minus_BufferAutosnelweg_buffer300m. 2. Hoogspanningsleiding_buffer190m. 3. Spoorbaanlichaam_buffer60m. 4. Transportleidingen_Gasunie_en_Defensie_buffer190m. 5. Autosnelweg_buffer50m. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Windenergie_aandachtsgeb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 14-06-2018
pgr_POVI_Windenergie_aandachtsgeb
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 14-06-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 14-06-2018
duurzame energie, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, subsidies

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 18-06-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
duurzame energie, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling, subsidies,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands