Thema: natuur en landschap

Omgevingsvisie- Rustgebieden voor winterganzen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat de vastgestelde rustgebieden voor winterganzen. De begrenzing van de rustgebieden komt in de plaats van een eerdere begrenzing van zogenaamde ganzenfoerageergebieden. De provincie en haar partners willen invulling geven aan de internationale verplichting tot duurzame instandhouding van de ganzenpopulatie. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Rustgebied_winterganzen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 14-06-2018
prg_POVI_Rustgebied_winterganzen
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 14-06-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 14-06-2018
natuur en landschap, natuurbeheer, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 18-06-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
natuur en landschap, natuurbeheer, natuurgebieden, natuurgebiedsplannen, natuurontwikkeling,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands