Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Het bestand bevat gebieden waar koude - warmte opslag systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de chemische kwaliteit, er kan negatieve beïnvloeding optreden van de stromingsrichting van grondwater voor drinkwaterbereiding, en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze systemen zijn daarom niet toegestaan. Dit bestand is vastgesteld door PS op 11 november 2015. En bij de derde geconsolideerde versie zijn technische wijzigingen opgenomen die vallen onder het mandaat waarbij geen GS besluit nodig is.

Bronnen

pgr_POVI_KWO_vrije_zone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 23-08-2017
pgr_POVI_KWO_vrije_zone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 23-08-2017
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 23-08-2017
duurzame energie, energievoorziening, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-08-2017
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
duurzame energie, energievoorziening, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen,

Kenmerken

Dekking in tijd 11-11-2015
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.