Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Grote zonneparken, provincie Gelderland

Met het goedkoper worden van zonnepanelen wordt het realiseren van grote veldopstellingen financieel haalbaar. Steeds vaker komen er vragen van gemeenten en initiatiefnemers over het provinciale beleid ten aanzien van grote zonneparken. Grote zonneparken zijn onmisbaar om de energie-doelstellingen uit ons coalitieakkoord te halen. Door richtlijnen voor de ontwikkeling van en locaties voor grote zonneparken in de Omgevingsvisie vast te stellen, wordt voorkomen dat vertraging wordt opgelopen bij de toepassing van zowel grondgebonden PV opstellingen als innovatieve technieken voor de opwekking van elektriciteit uit zon. De opgevoerde wijzigingen zijn beleidsmatig van aard en niet MER-plichtig. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

pgr_POVI_Grote_zonneparken
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVI_Grote_zonneparken
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
duurzame energie, energiebeleid, zonne-energie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 11-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
duurzame energie, energiebeleid, zonne-energie,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-12-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.