Thema: water

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone, provincie Gelderland

In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is voor grondwateroverlast, de zogenoemde grondwaterfluctuatiezone. Het is van belang om hiermee bij de inrichting of herinrichting van stedelijk gebied, via de watertoets, rekening te houden en zonodig maatregelen te nemen. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door PS en wordt vigerend als de Omgevingsverordening in het najaar van 2014 is vastgesteld door PS.

Bronnen

pgr_POVI_Grondwaterfluctuatiezone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVI_Grondwaterfluctuatiezone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
grondwater, grondwaterstand, kwel, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 11-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
grondwater, grondwaterstand, kwel, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.