Thema: water

Omgevingsvisie- Grondwaterbeschermingsgebieden, provincie Gelderland

Rondom het waterwingebied liggen de grond­waterbeschermingsgebieden met water dat tussen één en 25 jaar wordt opgepompt. Zo’n zeventig procent van ons drinkwater wordt gewonnen uit grondwater. Het is dus van belang om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Er gelden daarom eisen voor het direct en indirect lozen van gevaarlijke stoffen op of in de bodem. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Grondwaterbescherming 2. Grondwaterbescherming vervalt in planperiode. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

pgr_POVI_Grondwaterbescherming
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVI_Grondwaterbescherming
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
drinkwater, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 11-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
drinkwater, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-12-2017
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.