Thema: ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene Ontwikkelingszone (GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook weidevogelgebieden en Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone. Deze liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk. Dit bestand is vastgesteld door PS op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Groene_ontwikkelingszone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 23-08-2017
pgr_POVI_Groene_ontwikkelingszone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 23-08-2017
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 23-08-2017
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-08-2017
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.