Thema: ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie- Groene ontwikkelingszone, provincie Gelderland

De provincie wil de ontwikkeling van functiecombinaties van natuur met andere functies mogelijk maken wanneer deze substantieel bijdragen aan versterking van de ecologische samenhang van de natuur van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en van de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De Groene Ontwikkelingszone (GO bestaat uit terreinen met een andere bestemming dan natuur die ruimtelijk vervlochten is met het Gelders Natuurnetwerk. Het gaat vooral om landbouwgrond, maar ook om terreinen voor verblijfs- en dagrecreatie, infrastructuur, woningen en bedrijven. Ook weidevogelgebieden en Ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de Groene Ontwikkelingszone. Deze liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

pgr_POVI_Groene_ontwikkelingszone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVI_Groene_ontwikkelingszone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 10-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
natuur, natuurbeheer, natuurontwikkeling, ruimtegebruik,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-12-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.