Thema: water

Omgevingsvisie- Ecologische HEN SED wateren lijnen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat en aantal wateren in Gelderland dat een zeer hoge ecologische waarde heeft. Het provinciale beleid is gericht op bescherming van deze wateren. In het beleid worden twee typen ecologisch belangrijk water onderscheiden: HEN-water en SED-water. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. HEN-water : water van het hoogst ecologische niveau. Het benadert de meest natuurlijke situatie. De provincie wil die ecologische waarde beschermen en eventuele negatieve beïnvloeding terugdringen. 2. SED-water : water met een specifiek ecologische doelstelling. Deze kennen enige menselijke beïnvloeding, maar hebben een ecologische waarde of kunnen die door een relatief geringe inspanning krijgen. De meest natuurlijke situatie ligt voor deze wateren echter niet in het verschiet. De provincie wil vooral de natuurwaarden herstellen en beschermen. Dit bestand is vastgesteld door PS op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Eco_HEN_SED_wateren_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVI_Eco_HEN_SED_wateren_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
ecologie, ecologische verbindingszones, oppervlaktewater, water, waterlopen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 11-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
ecologie, ecologische verbindingszones, oppervlaktewater, water, waterlopen,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.