Thema: land- en tuinbouw

Omgevingsverordening- Glastuinbouw, provincie Gelderland

De glastuinbouw is een innovatieve sector, die regionaal gezien van groot sociaal-economisch belang is. Maar kassen kunnen de omgeving ook verstoren. Daarom kiest de provincie voor concentratie van de glastuinbouw in een beperkt aantal gebieden. Ook heeft ze een actief beleid om solitaire glastuinbouwbedrijven te verplaatsen naar deze concentratiegebieden, zoals Bergerden-Huissen. Tegelijkertijd kiest de provincie ervoor om in de Bommelerwaard en rond Huissen-Angeren de inrichting van de verouderde glastuinbouwgebieden door herstructurering te optimaliseren. Dit bestand is uit de volgende kaartlagen samengesteld : 1. Glastuinbouwontwikkelingsgebied : Voor de glastuinbouw blijft de provincie sturen op concentratie van de glastuinbouw in de twee glastuinbouwontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard. 2. Reserve glastuinbouwontwikkelingsgebied : Voor eventuele toekomstige ontwikkelingen reserveert de provincie een deel van de eerder begrensde reservelocatie Kamervoort en twee, zogenaamde 'magneetlocaties' in de Bommelerwaard (Zuilichem en Velddriel) voor nieuwe glastuinbouwontwikkeling. 3. Glastuinbouw regionaal cluster : In Gelderland zijn in aanvulling op de glastuinbouwontwikkelingsgebieden drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling benoemd: Tuil, Est en Voorst. 4. Glastuinbouw zoekzone regionaal cluster : In een zoekzone voor een regionaal cluster glastuinbouw wordt geen hervestiging toegestaan tenzij: de hervestigingsmogelijkheden in het aansluitende regionaal cluster glastuinbouw volledig zijn benut; wordt aangetoond dat er voor een nieuwe ontwikkeling geen ruimte is in deze gebieden. 5. Glastuinbouw extensiveringsgebied :In extensiveringsgebieden op afbouw van de glastuinbouwontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Nieuwvestiging of hervestiging is hier niet toegestaan. 6. Glastuinbouw in overige gebieden : In de overige gebieden zijn de mogelijkheden voor uitbreiding beperkt tot eenmalig 20%. De Omgevingsverordening is op 9 juli 2014 vastgesteld door PS voor de gebieden buiten het plangebied van het provinciaal inpassingsplan Bommelerwaard. Voor de Bommelerwaard heeft PS op 25 februari 2015 provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Dit bestand is vastgesteld door PS op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVE_Glastuinbouw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 20-08-2017
pgr_POVE_Glastuinbouw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 20-08-2017
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 20-08-2017
glastuinbouw

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 20-08-2017
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
glastuinbouw,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.