Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Gelders natuurnetwerk windturbines onder voorwaarden mogelijk, provincie Gelderland

Uitzonderingen op het verbod op nieuwvestiging van windturbines binnen het Gelders natuurnetwerk GNN is onder voorwaarden mogelijk. Voor een beperkt aantal ontwikkelingen wordt een uitzondering gemaakt, alleen in de voor die functies minst kwetsbare natuur. Voor het plaatsen van windturbines is een verkenningsgebied geformuleerd. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

pgr_POVE_GNN_windenergie_voorw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 14-06-2018
pgr_POVE_GNN_windenergie_voorw
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 14-06-2018
OmgevingsVerordening
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 14-06-2018
natuur en landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, windenergie

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 19-06-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
natuur en landschap, natuurbeheer, natuurgebiedsplannen, windenergie,

Kenmerken

Dekking in tijd 13-12-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands