Thema: natuur en landschap

Omgevingsverordening- Functies afhankelijk van goed waterbeheer (lijnen), provincie Gelderland

Functies afhankelijk van een goed waterbeheer. Dit lijnenbestand bevat de HEN-SED wateren. In de omgevingsvisie zijn afspraken gemaakt over de realisatie van de provinciale doelen onder andere wat betreft de HEN_SED wateren. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kunnen Gedeputeerde Staten (GS) op verzoek afwijkingen toestaan van de waterfuncties zoals voorgeschreven in de Omgevingsvisie indien dit noodzakelijk is voor de realisatie van het project. In de Omgevingsverordening staat beschreven welke voorwaarden hiervoor gelden. Dit bestand is vastgesteld door PS op 1 maart 2017.

Bronnen

pgr_POVE_Eco_functies_water_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 03-02-2018
pgr_POVE_Eco_functies_water_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 03-02-2018
OmgevingsVerordening
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 03-02-2018
ecologische verbindingszones, natuur en landschap, oppervlaktewater, provinciale verordeningen, waterlopen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 11-02-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
ecologische verbindingszones, natuur en landschap, oppervlaktewater, provinciale verordeningen, waterlopen,

Kenmerken

Dekking in tijd 01-03-2017
Locatie Provicnie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands

Wat vind jij van dit open data portaal?

Laat het ons weten!

Tips, opmerkingen en andere reacties zijn welkom. We gebruiken jouw reactie om het portaal te verbeteren.