Thema: wegen

Verkeer- Netwerkvisie provinciale wegen lijnen, Provincie Gelderland

Functioneel kader wegennet Gelderland. Wegennetvisie Gelderland is het regionale hoofdwegennet beschreven en getekend op kaarten. Dat zijn voornamelijk provinciale wegen, maar ook de Rijkswegen en een aantal gemeentelijke wegen vervullen een belangrijke economische functie voor onze provincie. Vastgesteld PS 17 mei 2017

Bronnen

pgr_InVkMo_Netw_visie_prov_wegen_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_InVkMo_Netw_visie_prov_wegen_l
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
duurzame mobiliteit, dynamisch verkeersmanagement, provinciale wegen, transportation, wegen, wegonderzoek

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
duurzame mobiliteit, dynamisch verkeersmanagement, provinciale wegen, transportation, wegen, wegonderzoek,

Kenmerken

Dekking in tijd 15-04-2016
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands