Thema: cultuur en erfgoed

Omgevingsvisie- Nieuwe Hollandse Waterlinie, provincie Gelderland

De provincie en haar partners streven er samen naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie als erfgoed te behouden en ontwikkelen. Ontwikkeling is gericht op passende nieuwe functies, het vergroten van het economisch potentieel en de verankering in de maatschappij. Het beschermen gebeurt met ruimtelijke regelgeving waarmee ontwikkelingen zorgvuldig worden afgewogen tegen de kernkwaliteiten. Deze kernkwaliteiten mogen bij ontwikkelingen niet aangetast worden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een cultuurhistorisch fenomeen van wereldbelang dat de provincie voor de toekomst wil behouden. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

pgr_POVI_Nieuwe_hol_waterlinie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Nieuwe_hol_waterlinie
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
cultuurhistorie, economy, environment, planningCadastre, ruimtelijke ordening, society

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
cultuurhistorie, economy, environment, planningCadastre, ruimtelijke ordening, society,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands