Thema: natuur en landschap

Omgevingsvisie- Natte landnatuur, provincie Gelderland

De provincie en haar partners streven er samen naar om de ecologische diversiteit van de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand te houden en zo mogelijk te versterken. Dit betekent onder andere dat de provincie de waterhuishoudkundige omstandigheden op orde willen brengen en houden. Interne maatregelen zoals inrichting en omvorming zijn andere mogelijkheden om natte landnatuur te versterken. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 8 juli 2015.

Bronnen

pgr_POVI_Natte_landnatuur
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Natte_landnatuur
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
ecologische hoofdstructuur, environment, natuur en landschap, natuurgebiedsplannen, waternatuur

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
ecologische hoofdstructuur, environment, natuur en landschap, natuurgebiedsplannen, waternatuur,

Kenmerken

Dekking in tijd 08-07-2015
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands