Thema: energie en milieu

Omgevingsvisie- Koude-warmte opslag (KWO) vrije zone, provincie Gelderland

Het bestand bevat gebieden waar koude - warmte opslag systemen niet zijn toegestaan. De toepassing van deze systemen brengt risico's met zich mee voor de drinkwaterwinning. Opwarming van het grondwater kan leiden tot verandering van bijvoorbeeld de chemische kwaliteit, er kan negatieve beinvloeding optreden van de stromingsrichting van grondwater voor drinkwaterbereiding, en er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gebruik van vloeistoffen in gesloten systemen. Ook het boren in de bodem kan een bedreiging opleveren. Deze systemen zijn daarom niet toegestaan. Het actualisatieplan is door Provinciale Staten op 13 december 2017 vastgesteld.

Bronnen

pgr_POVI_KWO_vrije_zone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 15-12-2018
pgr_POVI_KWO_vrije_zone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 15-12-2018
OmgevingsVerordening
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 15-12-2018
duurzame energie, energievoorziening, environment, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
duurzame energie, energievoorziening, environment, grondwateronttrekkingen, opslagplaatsen,

Kenmerken

Locatie {spatial}
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands