Thema: water

Omgevingsvisie- Intrekgebieden, provincie Gelderland

Intrekgebieden zijn de gebieden waar het grondwater maximaal binnen 1000 jaar de pompputten van het waterbedrijf bereikt. De provincie heeft voor deze gebieden geen bijzonder beleid opgesteld. De provincie en haar partners streven ernaar het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening te beschermen. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

pgr_POVI_Intrekgebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Intrekgebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
drinkwater, environment, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
drinkwater, environment, grondwater, grondwaterbeschermingsgebieden, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands