Thema: water

Omgevingsvisie- Grondwaterfluctuatiezone, provincie Gelderland

In een zone rondom het Veluwemassief, aan de oostzijde van de stuwwal van Nijmegen en een zone langs de Randmeren is sprake van een (smalle) zone die extra gevoelig is voor grondwateroverlast, de zogenoemde grondwaterfluctuatiezone. Het is van belang om hiermee bij de inrichting of herinrichting van stedelijk gebied, via de watertoets, rekening te houden en zonodig maatregelen te nemen.De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

pgr_POVI_Grondwaterfluctuatiezone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 09-12-2018
pgr_POVI_Grondwaterfluctuatiezone
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 09-12-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 09-12-2018
environment, grondwater, grondwaterstand, inlandWaters, kwel, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 22-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
environment, grondwater, grondwaterstand, inlandWaters, kwel, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands