Thema: recreatie en sport

Omgevingsvisie- Dagrecreatiegebieden, provincie Gelderland

Dit bestand bevat dagrecreatieterreinen. De provincie onderzoekt of het mogelijk is om nieuwe toeristisch recreatieve activiteiten meer te concentreren op de bestaande dagrecreatieterreinen. Deze worden (gedeeltelijk) al intensief gebruikt voor recreatiedoeleinden. Met concentratie van bedrijfsmatige activiteiten op deze terreinen, kan de omgeving verder worden ontzien. Voor vrijetijdsbedrijven is het voordeel dat dit kan leiden tot diversiteit in het aanbod op deze terreinen die aansluit bij de consumentenvraag. Tegelijkertijd kan dit een bijdrage leveren aan de verbetering van de exploitatie van deze terreinen en daarmee het behoud van de openbare functie van (gedeelten) ervan. Het plan is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

pgr_POVI_Dagrecreatiegebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Dagrecreatiegebieden
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
economy, openluchtrecreatie, recreatie, recreatiegebieden, recreatieplassen, recreatieve fietspaden, society

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
economy, openluchtrecreatie, recreatie, recreatiegebieden, recreatieplassen, recreatieve fietspaden, society,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands