Thema: ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvisie- Corridors, provincie Gelderland

De provincie wil de juiste voorwaarden scheppen, zodat de logistieke bedrijvigheid in Gelderland de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. In het bijzonder zet de provincie in op een goed toegerust multimodaal vervoernetwerk door het ontwikkelen van de corridor tussen Rotterdam en het Europese achterland. Dit bestand bevat een schematische weergave van de wegen, spoorlijnen en waterwegen die zijn aangewezen als corridor en bevat de volgende corridor-typen: 1. Corridor weg en spoor 2. Corridor Water. De Omgevingsvisie is op 9 juli 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

Bronnen

pgr_POVI_Corridors
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Corridors
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
economy, logistiek, ruimtegebruik, transportation

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
economy, logistiek, ruimtegebruik, transportation,

Kenmerken

Dekking in tijd 09-07-2014
Locatie Gelderland
Verversingsgraad onbekend
Taal Nederlands