Thema: water

Omgevingsvisie- Binnenvaart verbod op ontgassen, provincie Gelderland

Dit bestand bevat het verbod op het ontgassen te water. Het gaat om een verbod op het ontgassen van restladingdampen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende koolwaterstoffen op een vaarweg, vanuit een ladingtank van een binnenschip. Hiermee wordt aangesloten bij overeenkomstige regelingen van andere provincies. De regeling loopt vooruit op een definitieve regeling voor de milieuhygiƫnische aspecten van het ontgassen in internationaal verband. Dit deel van de omgevingsvisie is dus tijdelijk van karakter en zal met de totstandkoming van een internationale regeling en hieruit voortvloeiende nationale regelgeving komen te vervallen. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 28 juni 2017.

Bronnen

pgr_POVI_Binnenvrt_verbod_ontgas
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WMS 11-08-2018
pgr_POVI_Binnenvrt_verbod_ontgas
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
OGC:WFS 11-08-2018
Omgevingsvisie Compleet
Toegangslink
Formaat: Wijzigingsdatum
download 11-08-2018
binnenscheepvaart, environment, inlandWaters, rivieren, water

Over deze dataset

Laatst gewijzigd op: 23-07-2018
Data eigenaar: Provincie | Gelderland
Licentie: Publiek Domein
binnenscheepvaart, environment, inlandWaters, rivieren, water,

Kenmerken

Dekking in tijd 28-06-2017
Locatie Provincie Gelderland
Verversingsgraad onregelmatig
Taal Nederlands